Použité prostředky

Pro implementaci algoritmu ACB byl použit jazyk C++, sada šablon STL (Standard Template Library) a třídy iostream. Přestože byla implementace vyvíjena v systému GNU/Linux s použitím překladače GCC, utilit Autoconf, GNU Automake a GNU Make, samotný zdrojový kód knihovny i ukázkových programů využívá jen standardní konstrukce jazyka ANSI C++ a standardní vlastnosti STL, takže by měl být bez problémů přeložitelný libovolným překladačem C++ na prakticky libovolné platformě.

Přenositelnost kódu je také zajištěna používáním jen generických datových typů (char, size_t) a nezávislostí použitých postupů na jejich bitové šířce, pořadí bitů (endianess) apod. Tento přístup ovšem může způsobit, že výsledná komprimovaná data vyrobená ukázkovými programy (nebo obecně libovolnými programy přímo využívajícími knihovnu libacb) nemusí být přenositelné mezi různými platformami. Pro reálné nasazení v praxi je tedy nutné knihovnu rozšířit o používání datových typů přesně známých bitových délek a pořadí bitů, jednoznačně určit délku paddingu apod.

Verze použitých vývojových nástrojů: